Zamknij menu
Zdjęcie przedstawiające Łukasza Stanika
  • Łukasz Stanik

  • Specjalista do spraw. dostępności
  • Firma Kinaole

Łukasz jest dyplomowanym tyfloinformatykiem: specjalizuje się w sprzęcie i oprogramowaniu przeznaczonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Jest też specjalistą do spraw dostępności. Kinaole zawdzięcza mu liczne szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej. Jako osoba z dysfunkcją wzroku testuje w produktach cyfrowych ścieżki użytkownika niewidomego.

Łukasz chętnie dzieli się swoją perspektywą życia jako osoba niewidoma. Codziennie obala stereotypy dotyczące swojej niepełnosprawności. Dokłada wszelkich starań do rozwoju świadomości o wadze, jaką ma wdrażanie dostępności cyfrowej

Kontury panoramy Warszawy