Zamknij menu
Zdjęcie przedstawiające Rafała Charlampowicza
  • Rafał Charłampowicz

  • Ekspert do spraw. dostępności cyfrowej
  • Firma AccessibilityOz

Rafał Charłampowicz ma ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie technologii asystujących i dostępności cyfrowej.

Zaczynał na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadził pracownię komputerową dla studentów z niepełnosprawnościami, szkolił, przygotowywał dostępne materiały, testował uczelniane strony i promował zmiany na lepsze oraz dzielił się swoją wiedzą z każdym, kto jej potrzebował. Później w IVONA Software (Amazon) testował tworzone aplikacje m.in. pod kątem ich dostępności i udzielał pomocy technicznej. W Transition Technologies pomagał rozwijać aplikacje z rodziny Seeing Assistant.

Od wielu lat Rafał pracuje dla australijskiej firmy AccessibilityOz zajmującej się audytami dostępności (głównie na rynku australijskim i amerykańskim).

Pasją Rafała są ponadto elektroniczne pomoce w orientacji przestrzennej. Chętnie bierze udział w testowaniu prototypów. Do jego osiągnięć należy bezwzrokowe przejście przez jezdnię z trzema aktywnymi zestawami słuchawkowymi na dwóch uszach.

Kontury panoramy Warszawy