Zamknij menu
Zdjęcie przedstawiające Radosława Stachurskiego
  • Radosław Stachurski

  • Specjalista do spraw. dostępności
  • Specjalista do spraw. testów
  • Firma Kinaole

Radosław jest nie tylko specjalistą do spraw dostępności, ale też specjalistą do spraw testów.

Przeprowadza audyty serwisów internetowych i aplikacji mobilnych pod kątem kryteriów WCAG 2.1. Bada produkty i usługi pod kątem dostępności cyfrowej. Zajmuje się wdrażaniem zmian do stron i aplikacji, żeby zagwarantować im dostępność przed wypuszczeniem na rynek.

Zarządza naszymi projektami i zawsze dba o ich wysoką jakość. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i zawsze służy pomocą. Aktywnie uczestniczy w naszych webinarach i konferencjach.

Kontury panoramy Warszawy