Zamknij menu
Zdjęcie przedstawiające Aleksandrę Pyrek
  • Aleksandra Pyrek

  • CODA
  • Tłumacz języka migowego
  • Właścicielka firmy Pomigam

Poznajcie jedną z naszych prelegentek naszego wydarzenia – Aleksandra Pyrek!
Będziecie mieli okazję spotkać się z nią już 18 maja 2023 roku w Warszawie!

Aleksandra to CODA (Child Of Deaf Adult), czyli słyszące dziecko niesłyszących rodziców. Z tego powodu z Polskim Językiem Migowym i kulturą osób Głuchych ma styczność od dziecka. Język migowy szybko stał się Jej pasją, którą bez przerwy rozwija. Pracuje jako tłumaczka i nauczycielka języka migowego. Jest nie tylko pedagogiem, ale też surdopedagogiem, czyli osobą pracującą z osobami Głuchymi lub niedosłyszącymi.

Aleksandra założyła firmę POMIGAM, która zajmuje się tłumaczeniami i szkoleniami z języka migowego. Zajmuje się też poszerzeniem wiedzy na temat kultury osób Głuchych.

Kontury panoramy Warszawy